เที่ยวโอซาก้า โตเีกียว 4-10 เมษา55

เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ราคาทัวร์ 70,900 บาท

เที่ยวโอซาก้า โตเกียว ราคาทัวร์ 70,900 บาท เดินทาง 4-10 เมษา 2555

เที่ยวโอซาก้า-โตเกียว 7d6n เดินทาง 4-10 เมษา 2555 กับสายการบินไทย ราคาทัวร์ : 70,900 บาท ทัวร์ญี่ปุ่น สนุกกับเครื่องเล่นที่ท้าทายนานาชนิดที่ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เที่ยวสวน ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่ง ณ สวนชินจุกุ [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] เที่ยวเมืองเก่ามรดกโลกชื่อดังของญี่ปุ่น เมืองชิราคาวาโกะ เที่ยวชมความสวยงามของปราสาทที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัสซึโมโต้ ล่องเรือชมทัศนียภาพที่สวยงาม ณ ทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ, จัสโก้อิออน ขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) โทร 02-443-2410-4 สอบถามรายละเีอียดทัวร์ญี่ปุ่น ก่อนตัดสินใจ

This entry was posted in ทัวร์ญี่ปุ่น, ราคาทัวร์ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply